UFA Slot

1 ใน 5 ครัวเรือนมีหนี้ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีประกันส่วนตัว

ในบรรดาผู้ประกันตน ผู้ที่มีแผนการหักลดหย่อนสูงและผู้ที่อยู่ใน Medicare Advantage มีแนวโน้มที่จะมีหนี้ค่ารักษาพยาบาล

หนี้ค่ารักษาพยาบาลทำให้คนจำนวนมากในสหรัฐฯ ไม่สามารถซื้อของชำหรือจ่ายค่าจำนองได้ แม้แต่ในกลุ่มผู้เอาประกันภัยก็ตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์พบว่า

นักวิจัยกล่าวว่าผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ได้ให้หลักฐานเพิ่มเติมว่าหนี้ทางการแพทย์เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพและความไม่เท่าเทียมกันทางการเงินในอเมริกาและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปนโยบาย 

เดวิด ฮิมเมลสตีน หัวหน้าทีมวิจัย ศาสตราจารย์จาก CUNY School of Public Health ที่วิทยาลัยฮันเตอร์ในนิวยอร์กซิตี้ กล่าวว่า “สิ่งที่เราเห็นในการศึกษาของเราแทบไม่มีเลยในประเทศที่ร่ำรวยอื่นๆ ส่วนใหญ่” สหรัฐฯ ต้องการ “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแท้จริง”

ผู้ที่มีหนี้ค่ารักษาพยาบาล “มีแนวโน้มที่จะถูกไล่ออกมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ และมีแนวโน้มที่จะไม่ปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น” ฮิมเมลสไตน์กล่าว

UFA Slot

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลาสามปีจากการสำรวจรายได้และการมีส่วนร่วมของโครงการซึ่งเป็นการสำรวจที่จัดทำโดยสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือนชาวอเมริกัน

นักวิจัยพบว่าในขณะที่ผู้ไม่มีประกันมีความเสี่ยงสูงสุดในการเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาล แต่ก็เป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้ที่มีประกันเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแผนหักลดหย่อนสูงหรือผู้ที่อยู่ใน Medicare Advantage ซึ่งเป็นแผนประกันเอกชนประเภทหนึ่งที่ให้ผลประโยชน์ Medicare

“แม้ว่าคุณจะมีแบบที่พวกเราส่วนใหญ่มองว่าเป็นประกันที่ดี แต่คุณก็อาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนมาก” ฮิมเมลสไตน์กล่าว

ในบรรดาผู้ใหญ่ 136,000 คนที่สำรวจตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 มีหนี้ค่ารักษาพยาบาลประมาณ 10.8% รวมถึงผู้ใหญ่ 10.5% ที่มีประกันส่วนตัวตามรายงาน

รายงานพบว่าผู้หญิง (ประมาณ 1 ใน 8) มีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาลมากกว่าผู้ชาย (ประมาณ 1 ใน 11)

จากการศึกษาพบว่าเกือบ 1 ใน 5 ครัวเรือนมีหนี้ค่ารักษาพยาบาล คนที่ถือว่าชนชั้นกลางหรือรายได้ต่ำแบกรับภาระหนัก โดยเฉลี่ยแล้ว ครอบครัวชาวอเมริกันมีหนี้ค่ารักษาพยาบาลประมาณ 4,600 เหรียญสหรัฐ

ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยพบว่าหนี้มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าหรือค่าจำนองได้ ถูกขับไล่และขาดความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะอยู่ในกลุ่มที่มีประกันของเอกชนก็ตาม

การวิจัยมีข้อจำกัด: ข้อมูลการสำรวจสำมะโนของสหรัฐนั้นรายงานด้วยตนเองและอาจมีอคติ ผู้ที่มีแผน Medicare Advantage ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับรายงานในข้อมูลเช่นกัน


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ languageanalysislab.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated