แกร็บ ผลักดันศักยภาพเด็กไทย ผุดโครงการ “GrabCampus”

แกร็บ ผลักดันศักยภาพเด็กไทย ผุดโครงการ “GrabCampus”

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ การสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็น นับเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานที่ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ GrabForGood หรือ แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม

ที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับคนในวงจรธุรกิจเป็นหลัก อาทิ โครงการ GrabAcademy ที่มุ่งให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้กับพาร์ตเนอร์คนขับและพาร์ตเนอร์ร้านอาหาร หรือโครงการ Grab The Future ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพาร์ตเนอร์

“เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และส่งต่อแนวคิดไปสู่วงกว้างมากขึ้น ในปีนี้จึงได้ริเริ่มอีกหนึ่งโครงการใหม่ที่ชื่อว่า GrabCampus โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นใหม่และถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยโครงการนี้ไม่เพียงจะเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ แต่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการทำงานจริงกับมืออาชีพ พร้อมสอดแทรกแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างด้วย”

แกร็บ ผลักดันศักยภาพเด็กไทย ผุดโครงการ “GrabCampus”

โดยโครงการ GrabCampus ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ

1.การประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark กับการเปิดเวทีให้นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้โจทย์ “Driving Business Growth with Data in the Post-pandemic Era”

โดยมุ่งส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจ ผสานเข้ากับไอเดียใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตทางธุรกิจในยุคหลังโควิด โดยใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รวมถึงโอกาสในการเป็นนักศึกษาฝึกงานของ แกร็บ ประเทศไทย โดยเปิดกว้างสำหรับนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี สามารถสมัครได้แล้วระหว่างวันที่ 1-21 สิงหาคม 2565

2.โปรแกรมฝึกงาน GrabIntern ที่เปิดให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี) มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสการทำงานจริงในแบบฉบับแกร็บ ไม่เฉพาะในด้านธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการเปิดมุมมองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด “ธุรกิจคู่สังคม”

โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น GrabIntern จำนวน 20 คนในแต่ละปีจะได้พัฒนาทักษะและความสามารถในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารและทีมงานจากหลากหลายสายงาน อาทิ ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งธุรกิจการเดินทาง ดีลิเวอรี่และการเงิน เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมรับค่าตอบแทนในการฝึกงาน

3.กิจกรรม Grab Roadshow โดยผู้บริหารของ แกร็บ ประเทศไทย จะเดินสายบรรยายให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงานในเทคคอมปะนีให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

“นอกเหนือจากเนื้องานที่ท้าทาย ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials มองหาในการทำงานยุคปัจจุบัน คือโอกาสในการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณค่าให้กับสังคม

โดยเราหวังว่า GrabCampus จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคม หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปการส่งเสริมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” นายวรฉัตรกล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ languageanalysislab.com

UFA Slot

Releated