e-Learning

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของการเรียนแบบ e-Learning

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในสังคม แม้แต่เรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทที่ช่วยให้ความรู้และทักษะต่างๆ สามารถถ่ายทอดออกไปได้ไกลมากขึ้น ระบบ e-Learning จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นความรู้เพิ่มเติม ไปจนถึงเป็นสื่อการเรียนการสอนหลักสำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกจะเข้าเรียนในห้องเรียน

e-Learning (อีเลิร์นนิง) ย่อมาจาก Electronics Learning โดยศัพท์บัญญัติภาษาไทยของคำนี้ คือ “การเรียนอิเล็กทรอนิกส์” เป็นการศึกษาทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนในห้องเรียน แต่เรียนตามความถนัด ความสนใจในช่วงเวลาที่สะดวก โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม เป็นตัวเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนเข้าด้วยกัน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนบนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางแชท อีเมล ไปจนถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ e-Learning เป็นวิธีการเรียนที่ครบวงจรเพราะผู้สอนสามารถทดสอบและประเมินผลหลังเรียนจบได้เช่นกัน

e-Learning

ประโยชน์ของการเรียนแบบ e-Learning มีดังนี้

1. สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ประโยชน์ที่สำคัญของ e-Learning คือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้อาศัยอยู่ในที่ห่างไกล เพราะการเรียนด้วย e-Learning มักจะใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณดาวเทียม เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเรียนได้แล้ว จึงสะดวกต่อผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องของการเดินทาง ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นใครก็สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเรียนที่ไหนหรือเวลาใด เป็นการลดช่องว่างทางการศึกษา ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ในตัวเมืองแต่ยังกระจายไปยังท้องถิ่นได้มากขึ้น

2. เป็นเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ e-Learning นั้นเป็นการประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง ภาพกราฟฟิก ไปจนถึงวีดิทัศน์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี

3. มีความยืดหยุ่นสูง
ประโยชน์ที่โดดเด่นอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุ่น ผู้สอนสามารถเข้าไปปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยได้เสมอและยังเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม หากมีข้อมูลใหม่ที่จำเป็นต้องอัพเดตก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้สอนยังใส่เกมหรือแบบทดสอบต่างๆ ลงไปในสื่อการสอนได้ด้วย เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียนจนอยากกลับมาเรียนเพิ่มเติมในเนื้อหาใหม่ๆ ต่อไป

ถึงแม้ว่า e-Learning จะมีประโยชน์มากมายหลากหลายด้าน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนทางออนไลน์เป็นการเลือกเรียนตามที่ผู้เรียนต้องการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของตัวผู้เรียนเองด้วย ในขณะเดียวกันผู้สอนเองก็ต้องออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจ จึงจะสามารถจูงใจผู้เรียนได้ รวมถึงต้องมีเนื้อหาครบถ้วนมากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นหากไม่ได้ออกแบบให้น่าสนใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายทำให้ไม่อยากเรียนได้นั่นเอง

ติดตามเพิามเติมได้ที่ languageanalysislab.com

Releated